Allmänna Villkor och Juridisk Information

Allmänna villkor

Vänligen läs igenom följande allmänna villkor noggrant innan du använder vår hemsida och genomför köp. Genom att använda vår hemsida och genomföra en beställning samtycker du till följande villkor:

 1. Definitioner

"Vi", "oss" och "vår" hänvisar till by Ranch AB, säljaren av alla produkter som presenteras på denna hemsida.

"Du" och "din" hänvisar till användaren och köparen av produkter från vår hemsida.

"Produkter" avser camelinaolja & camelinafrön samt eventuella andra produkter som erbjuds till försäljning på vår hemsida.

 

 1. Beställningar och Avtal

2.1 Genom att placera en beställning på vår hemsida anses du ha lagt ett bindande avtal för att köpa de angivna produkterna.

2.2 Vi förbehåller oss rätten att avvisa eller avbryta beställningar, ändra priser eller ändra produkters tillgänglighet när som helst utan föregående meddelande.

 

 1. Priser och Betalning

3.1 Alla priser anges i SEK (Kr) och inkluderar moms om inte annat anges.

3.2 Betalning kan göras med de angivna betalningsmetoderna på vår hemsida. Genom att ange betalningsinformation bekräftar du att du har rätt att använda den valda betalningsmetoden.

3.3 Du ansvarar för eventuella avgifter som kan tillkomma vid transaktionen, såsom bankavgifter eller valutaväxlingsavgifter.

3.4 Äganderätten till de beställda produkterna förblir hos oss tills dess att fullständig betalning har mottagits från dig. Produkterna är skyddade av våra immateriella rättigheter tills äganderätten har överförts till dig enligt villkoren i detta avtal. Vid utebliven betalning förbehåller vi oss rätten att återkalla produkterna och upphäva eventuella rättigheter som beviljas till dig enligt detta avtal.

 

 1. Återbetalningar och Returer

4.1 Vi erbjuder återbetalning eller utbyte av gravt defekta eller skadade produkter inom 30 dagar från mottagandet.

4.2 Återbetalningar beviljas ej om det är en produkt som levererats enligt angivna instruktioner och enligt din angivna beställning.

4.3 Vi accepterar inte returer av produkter på grund av ånger eller personliga preferenser.

 

 1. Sekretess

5.1 Vi behandlar din personliga information i enlighet med vår sekretesspolicy, som finns tillgänglig nedan

 

 1. Ändringar i Villkoren

6.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna villkor när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår hemsida och träder i kraft omedelbart vid publicering.

 

Genom att använda vår hemsida och genomföra en beställning bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa allmänna villkor. Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på info@byranch.se

 

Sekretesspolicy

 1. Insamling av Personlig Information

1.1 Vi samlar endast in personlig information som du frivilligt tillhandahåller oss genom vår hemsida eller andra kommunikationskanaler. Denna information kan inkludera ditt namn, e-postadress och annan kontaktinformation.

1.2 Vi samlar inte in känslig information såsom hälsostatus eller annan känslig data, om inte detta är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och du har gett ditt uttryckliga samtycke.

 1. Användning av Personlig Information

2.1 Din personliga information används för att kommunicera med dig angående våra produkter, tjänster och nyheter via marknadsföringskommunikation och nyhetsbrev.

2.2 Vi kan använda dina uppgifter för att anpassa och förbättra vårt marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev, samt för att analysera användarbeteende och preferenser.

 1. Laglig Grund och Samtycke

3.1 Vi behandlar din personliga information enligt kraven i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Laglig grund för att behandla din information är vanligtvis ditt frivilliga samtycke. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att avregistrera dig från våra nyhetsbrev.

3.2 Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och att begära rättelser eller radering av dessa uppgifter enligt GDPR-bestämmelserna.

 1. Delning av Personlig Information

4.1 Vi delar inte din personliga information med tredje parter för deras marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

4.2 Vi kan anlita externa tjänsteleverantörer för att underlätta vår marknadsföring och nyhetsbrevsutskick. Dessa tjänsteleverantörer har endast åtkomst till den information som är nödvändig för att utföra sina tjänster och är skyldiga att följa vår sekretesspolicy.

 1. Säkerhet

5.1 Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst, användning, ändring eller spridning.

5.2 Trots våra insatser kan ingen dataöverföring över internet garanteras vara helt säker. Vi strävar dock alltid efter att skydda din information på bästa sätt.

 1. Ändringar i Sekretesspolicyn

6.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår hemsida och träder i kraft omedelbart vid publicering.

Immateriella Rättigheter

 1. Immateriella rättigheter

1.1 Alla immateriella rättigheter relaterade till våra produkter och vår hemsida är vårt exklusiva ägande.

1.2 Du får inte kopiera, distribuera eller använda våra bilder, texter eller annat material utan vårt skriftliga tillstånd.

 1. Ansvarsbegränsning

2.1 Vi ansvarar inte för eventuella direkta eller indirekta skador, förluster eller kostnader som kan uppstå på grund av användning av våra produkter eller vår hemsida.

2.2 Vår totala ersättning är begränsad till det faktiska belopp du har betalat för produkterna.

2.3 Du ansvarar själv för att vara medveten om eventuella allergener i våra produkter och för att beakta dessa vid konsumtion av våra produkter. Vi tar inget ansvar för eventuella allergiska reaktioner eller andra skador som kan uppstå på grund av eventuella allergier.